Ibland and står man inför svåra val, som att fundera på att göra en abort. Om du behöver råd och stöd inför detta beslut kan du kontakta oss för information och hjälp. Vi finns här för att svara på dina frågor och stötta dig både före och efter en eventuell abort. Vi rekommenderar att du i första hand kontaktar Kvinnokliniken, men du är också välkommen att vända dig till oss för stöd och samtal.

Vad innebär abort?
Abort betyder att man väljer att avbryta en pågående graviditet. I Sverige har du fri vilja att avsluta en graviditet fram tills vecka 18, eller till slutet av vecka 21 med Socialstyrelsens tillåtelse.
Det finns olika anledningar till att man väljer att avsluta en graviditet, och det är ingen orsak som är mer rätt än någon annan. För vissa handlar det om att graviditeten inte var planerad, och för andra kan det till exempel handla om att det finns risker för dig som gravid eller för fostret som gör att man inte vill fortsätta vara gravid.

Enligt abortlagen har alla kvinnor i Sverige rätt till abort. Det gäller även om man inte har svenskt medborgarskap. Man behöver inte tala om varför man vill göra abort och man ska inte bli ifrågasatt i sitt beslut. Kvinnan har rätt att själv besluta om abort till och med graviditetsvecka 18.Den som inte har svenska som sitt modersmål och behöver tolk har rätt till tolk under aborten.

Hur gör man abort?

Det finns olika sätt att göra abort, abort med hjälp av läkemedel eller abort med hjälp av operation, så kallad kirurgisk abort. På abortmottagningen gör läkaren eller barnmorskan en bedömning av hur långt graviditeten gått och informerar om de olika metoderna och vilken som passar bäst.

Efter aborten
Efter en abort har man rätt till samtalsstöd på sjukhuskliniken eller samtal hos barnmorskan för att prata om din upplevelse och ställa frågor (Din partner är också välkommen) Ni träffas så många gånger du behöver och du kan alltid få stöd även om det gått lång tid sedan du utförde aborten.

Bra länkar
Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö - Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)
Abort - 1177
Här kan du göra abort | RFSU