Cellprov görs regelbundet på kvinnor i Sverige för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

Gynekologisk cellprovtagning
Du blir regelbundet erbjuden cellprov genom egenprovtagning för HPV om du är kvinna och mellan 23 och 70 år. Du som är mellan 23-49 år erbjuds provtagning vart tredje år och du som är mellan 50-70 år erbjuds provtagning vart femte år. Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar som upptäcks enkelt kan tas bort innan de har utvecklats till cancer. Cellprov kan ibland visa på cancer, även om det är mycket ovanligt. Även om du är vaccinerad mot livmoderhalscancer är det viktigt att du tar cellprov.

Egenprovtagning för HPV 
Egenprovtagning erbjuds i alla regioner, I Skåne används egenprovtagning för HPV. Ett brev med provtagningsmaterial skickas hem till dig när det är dags för provtagning. Du tar provet för HPV hemma, som självprovtagning. och sedan posta iväg för analys. Om ditt prov innehåller HPV får du en tid för cellprovtagning hos en barnmorska inom 3 månader från det att du gjorde egenprovtagning.

Du som inte gjort någon kontroll under de senaste tre åren kan komma även utan kallelse.Triangeln Barnmorskemottagning är en av de mottagningar som utför dessa provtagningar. Provtagningarna är helt kostnadsfria (ingen patientavgift). Har du inte blivit kallad, eller tappat bort din kallelse, är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid eller välkomna till oss på drop-in.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?
Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från livmodertappen, det vill säga den nedersta delen av livmoderhalsen som mynnar ut i slidan. Provet kan i ett tidigt skede visa om du har cellförändringar. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar och läker oftast av sig självt, men en del behöver tas bort eftersom cellförändringar i vissa fall kan utvecklas till cancer. Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar som upptäcks enkelt kan tas bort innan de har utvecklats till cancer. Cellprov kan ibland visa på cancer, även om det är mycket ovanligt.

Bra att tänka på inför undersökningen
Provtagningen är helt riskfri och du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Har du mens den dag du ska göra provtagningen bör du boka om din tid.
Det går att göra en gynekologisk cellprovtagning även om du är gravid.

Så går undersökningen till
Först får du klä av dig kläderna på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller gynekologen kan ta provet på lite olika sätt men oftast används en mjuk spatel som stryks lite lätt mot livmodertappen. Därefter stryks en liten mjuk borste där livmoderhalstappen börjar. Många upplever att det känns ovant eller obehagligt att ligga i en gynekologstol men provtagningen tar bara någon minut och det brukar inte göra ont. En del kan känna ett lättare obehag, men det går över snabbt.

Du får ofta svara på några frågor i samband med provtagningen. Det kan till exempel vara frågor som:
 • När var första dagen för din senaste mens?
 • Har mensen upphört?
 • Använder du preventivmedel? Om ja, vilket?
 • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
 • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året? 
Vanligt med en liten blödning efteråt
Efter provtagningen är det vanligt att få liten blödning, som oftast försvinner efter någon dag. Att du kan börja blöda efteråt beror på att livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är inget farligt eller konstigt. Efter provtagningen kan du fortsätta med din dag som vanligt.

När får jag mitt provsvar?
Du brukar få hem ett brev med provsvar inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid än så. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Då får du provsvaret direkt hemskickat på posten. Om provet är otydligt, vilket oftast beror på att det innehåller för få celler, och inte går att analysera kan du bli kallad till en ny cellprovtagning. Det är dock ovanligt.

Bra länkar

Gynekologisk egenprovtagning för HPV i Skåne - 1177
1177 – Gynekologisk cellprovtagning

Man kan ha olika typer av cellförändringar i livmoderhalsen

Cellförändringar
Man kan ha olika typer av cellförändringar i livmoderhalsen. Oftast beror de på en virusinfektion och läker av sig själva. Men det finns några typer av cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. De orsakas nästan alltid av HPV, humant papillomvirus.
HPV är ett vanligt virus och kan delas in i över hundra olika typer. De flesta av dem är ofarliga, men det finns några få som kan orsaka cellförändringar och i sin tur leda till cancer.1 98 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-virus.

Symptom vid cellförändringar
De flesta som har HPV märker ingenting. Man kan ha HPV utan att veta om det. Cellförändringar ger inga besvär eller symptom. De kan enbart upptäckas genom cellprov.
Så uppstår cellförändringar i livmoderhalsen
HPV sprids från person till person när slemhinnor eller hud kommer i kontakt med varandra. De HPV-virus som ger cellförändringar (och livmoderhalscancer) överförs via slemhinnorna, vid alla typer av sex. Har man cellförändringar i livmoderhalsen beror det på att man vid något tillfälle blivit smittad av HPV när man haft sex. Sedan tar det lång tid, cirka 10–15 år, innan cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer.

Cellförändringarna i sig är inte ärftliga, men om man har någon nära släkting som har haft cellförändringar kan det finnas en viss ökad risk att man själv utvecklar cellförändringar.
Diagnos. Om du är kvinna och 23–64 år kommer du regelbundet att kallas för att lämna cellprov. Provtagningen görs hos barnmorska eller gynekolog som tar ett cellprov från livmoderhalsen. Efter att du har lämnat ditt cellprov ska du få ett brev med provsvaret inom sex veckor.
Drygt 90 procent av proven är normala, vilket innebär att ingenting mer behöver göras tills du kallas nästa gång. I några fall kan man dock vid analys av cellprovet se cellförändringar. Cellförändringarna i sig är ingen sjukdom men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer.

Cellförändringarna delas in i låggradiga och höggradiga förändringar.
 • Låggradiga förändringar innebär att risken att cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer är liten. 
 • Höggradiga förändringar innebär en högre risk att förändringarna utvecklas till cancer.  
Vård och behandling 
Vad som görs är kopplat till om cellförändringarna är låg- eller höggradiga, om du har HPV och hur gammal du är.
Alla som har höggradiga cellförändringar blir kallade till gynekologmottagning för undersökning och ofta behövs cellförändringarna tas bort med kirurgi.

Om du är under 30 och har cellförändringar kontrollerar man även om du har HPV. 
 • Har du låggradiga cellförändringar men inte HPV, behöver ingenting mer göras. Man räknar ditt prov som normalt och du kallas på nytt tre år senare.
  Har låggradiga cellförändringar och HPV, blir du kallad till gynekologmottagning. Eftersom låggradiga cellförändringar ofta läker ut av sig själva brukar man vänta cirka fyra till sex månader med den gynekologiska undersökningen. Under den tiden har många virusinfektioner och cellförändringar hunnit läka ut.
Om du är 30 år eller äldre undersöks ditt prov först för HPV.
 • Om ditt cellprov inte innehåller HPV är provet normalt och ingenting mer behöver göras. Du får en kallelse igen om tre år. 
 • Om ditt cellprov innehåller HPV men du inte har några cellförändringar behöver ingenting göras. Det är dock viktigt att du går på nästa kontroll. Beroende av vilken typ av HPV du har kan du bli kallad tidigare.
 • Om ditt cellprov innehåller HPV och du har cellförändringar behöver du bli undersökt av en gynekolog.
Utifrån ålder och provsvar bedöms om, när och hur cellförändringarna ska behandlas.
Behandling kan gå till på flera olika sätt. Vanligast är att man opererar bort den del av livmodertappen där cellförändringarna finns. En annan typ av behandling är att förstöra vävnaden på livmodertappen med nedfrysning eller värme. För att undersöka hur allvarliga cellförändringarna är och om man fått bort allt, skickar man vävnadsbiten till laboratorium. Men när man fryser eller bränner vävnad förstörs vävnaden. Då finns inget att skicka till laboratorium, vilket är skälet till att denna typ av behandlingar görs allt mer sällan.
Sex månader efter behandling blir du erbjuden ett återbesök. Då tas ett nytt cellprov. Oftast är cellförändringarna borta då men ganska många har kvar HPV. Har du kvar HPV kallas du på nytt efter sex månader.

Vad kan jag göra själv?
Detta kan du själv göra för att förebygga att inte bli smittad av HPV-virus och för att upptäcka eventuella cellförändringar i tid:
 • Gå regelbundet på dina cellprovskontroller, det är det bästa sättet att upptäcka cellförändringar i tid. 
 • Vaccinera dig. Du kan vaccinera dig mot några av de vanligaste HPV-typerna som kan leda till livmoderhalscancer. Du får inte vara smittad av HPV-virus när du vaccinerar dig och det är därför bäst att vaccinera sig innan man börjat ha sex. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Skyddet är dock inte fullständigt, så det är viktigt att du fortsätter att gå på dina cellprovskontroller även om du är vaccinerad. 
 • Kondom kan ge ett visst skydd mot HPV.
 • Undvik att röka. Risken att få cellförändringar ökar med rökning.