Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

NIPT-TEST image
NIPT-TEST
NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa avvikelser på kromosomerna.
Med ett NIPT-test undersöks fostrets dna genom ett blodprov från dig med 99 procents säkerhet avgörs om fostret har Downs syndrom (trisomi 21). Provet kan också påvisa om fostret har Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprovet skickas sedan på analys. Du får resultatet av NIPT-testet efter inom 4 veckor.

 Hur genomförs NIPT?
Testet NIPT görs genom ett blodprov från den som är gravid.Testet tas mellan graviditetsvecka 10-15 och mäter det fria DNA som kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Testet är enkelt och medför ingen risk för missfall och provet ger ett säkrare resultat än KUB.
Önskar du genomföra testet rekommenderar vi att du gjort ett ultraljud innan provtagningen för att verifiera graviditeten och få information om antalet foster.

Att tänka på
Innan du gör NIPT är det bra att tänka igenom varför du vill göra provet.
Fundera också på vad du skulle göra om resultatet inte blir som du har tänkt dig. På barnmorskemottagningen kan du få information om vad provet innebär.

NIPT kan utföras hos oss på självbetalning 5500kr (Kostnaden för provtagning täcks inte av offentlig sjukvård.)