Det är inte etnicitet, identitet eller kultur vi möts….. Vi möter människor
Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter