Alla barnmorskemottagningar i Region Skåne har sedan den 1 jan 2024 ett nytt basuppdrag inom lättgynekolgi. Du som kvinna kan söka för nedan besvär på en barnmorskemottagning.

Om du har följande symtom är du varmt välkommen att boka en tid för lätt gynundersökning.

* Avvikande vaginal flytning

* Sveda och klåda i underlivet

* Smärtsamma menstruationer

*Blödningar utanför menscykeln

*Önskan om en allmän gynekologisk undersökning (ej ultraljud) 

Besöket kostar 200 kr, För övriga gynekologiska besvär kontakta din vårdcentral för en första bedömning. Vid akuta gynekologiska besvär kontakta kvinnokliniken.

Läs mer på

Gynekologisk undersökning - 1177 

Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö - 1177

Exempeltext